Dank aan alle aanwezigen voor een klein maar fijne verkoopsnamiddag !!!!!!
 
 
 
ONZE AFDELING ORGANISEERT
EEN TWEEDEHANDSBEURS!!!
 

 

De bedoeling van de tweedehandsbeurs voor kinderen bestaat erin enerzijds gezinnen de kans te bieden voorwerpen die nog in goede staat zijn, van de hand te doen en anderzijds gezinnen in de mogelijkheid te stellen die voorwerpen tweedehands te verkrijgen.
Artikelen die niet aan bovenstaande citeria voldoen, worden geweigerd.
 
 
 

Je kan inschrijven voor deze activiteit uitsluitend via ilse@gezinsbond-wolfsdonk.be t.e.m. 19 maart 2013.

Pas na overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer

Iban: BE 17 9730 7742 4121 ben je definitief ingeschreven.

Vergeet niet je naam, de activiteit en je lidkaartnummer te vermelden !!

 

Denk eraan om je lidkaart (niet je gezinsspaarkaart) mee te brengen!!!

 

Wees er op tijd bij want de plaatsen zijn beperkt !!!