Bestuur

Voorzitster / onthaal / kinderoppasdienst 
emily_mondelaers@hotmail.com
Processieweg23, 3201 Wolfsdonk

Secretaris / penningmeester
erwin.mondelaers@telenet.be
Processieweg 23, 3201 Wolfsdonk

Ondervoorzitster / SWC verantwoordelijke / gezinsspaarkaart
leen_vanden@yahoo.com
Veelsebaan 14, 3201 Wolfsdonk